Rezygnacja z przynajmniej jednej listy wysyłkowej

Proszę wprowadzić adres e-mail:

powered by phpList 3.3.4, © phpList ltd

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych wyrażonych powyżej jest Gabinet Okulistyczny OKULUX,
  2. Celem zbierania danych jest opieka okulistyczna,
  3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do współpracy w zakresie opieki okulistycznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa współpraca w zakresie opieki okulistycznej.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.